Fastigheter

VHT Byggplåt bedriver också fastighetsförvaltning. Utöver den egna verkstaden, förfogar företaget i dagsläget över ytterligare en industrifastighet, belägen på Gjuterigatan 17-21 i Karlstad.